صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : یکشنبه 24 تیر 1397        آخرين بروزرساني:1397/04/22
نویسنده:وحید مینایی مهر
تاریخ انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397

بررسی مسائل ومشکلات حوزه آب شهرستان شوط


مسائل ومشکلات منابع آب شهرستان شوط مورد بررسی قرار گرفت.


درجلسه ای که به همین منظور وبا حضور معاون نظارت وبهره بردرای شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درمحل فرمانداری شهرستان شوط برگزارشد، مسائل وچالش های پیش روی منابع آب شهرستان شوط مطرح و راهکارهای لازم درهر بخش مورد بررسی قرار گرفت.


علیرضا رضوی معاون نظارت بربهره برداری شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی دراین جلسه با تشریح وضعیت موجود منابع آب، اظهارداشت: عدم توجه به مشکلات حوزه آب یکی از مهمترین وفراگیرترین مشکلات دراین حوزه است که تا کنون ازپرداختن جدی به آن غفلت شده است.


وی افزود: برای بهبود وضعیت صنعت آب دراین برهه اززمان، ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و تخصیص به موقع وکافی اعتبارات بیش ازپیش ضرورت دارد.


رضوی برترویج این فرهنگ درمیان اقشار مختلف جامعه خصوصا درسطح روستاها توسط دستگاه های فرهنگی تاکید کرد.


درادامه این جلسه هریک ازحاضران دیدگاه ها ونظرات خود دررابطه با مسائل مربوط به حوزه آب را ارائه کردند.

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی