صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : جمعه 31 فروردین 1397        آخرين بروزرساني:1397/01/14
نویسنده:مدير سايت
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 شهریور 1392

 دستورالعمل تكميل فرم هاي مربوط به موافقتتنامه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 93

 اعتبارات هزينه اي سال 93

 فرم هاي اعتبارات هزينه اي و منابع مالي سال 93

 موافقت نامه اعتبارات تملك داراريي هاي سرمايه اي 93

 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران

 دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي

 دستور العمل رسيدگي به شكايات مناقصات

 دستورالعمل استفاده از تسهیلات موضوع ماده 62 قانون محاسبات 

 دستورالعمل اجرایی بند 86 ماده واحد قانون بودجه سال 90

 دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران سال90

 دستورالعمل اجرايي ماده 57 قانون خدمات كشوري

 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي كاركنان دولت 

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 1


 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 2

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 3

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 4

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 5

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 6

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 7

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 8

 دستور العمل کنترل کيفيت در سامانه هاي تصفيه آب

 دستورالعمل نحوه مشارکت ،همکاري و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع

 دستورالعمل توزيع هواي فشرده در معادن

 دستورالعمل اجرائي كميسيون ماده 32 قانون برنامه چهارم

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مشاوره در زمينه تدوين ضوابط معيارها و استانداردها

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران ، سال 89

 دستورالعمل اجراي بند 36 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 89

 دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه هاي سال 89

 دستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه هاي آب و  فاضلاب

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد شرايط مشاوره

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مشاوره در زمينه تدوين ضوابط و معيارها و استانداردها

 دستورالعمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی