شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی
صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : سه شنبه 06 خرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
نویسنده:وحید مینایی مهر
تاریخ انتشار: چهار شنبه 24 مهر 1398

تامین آب شرب سالم و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضلاب روستایی است

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی چایپاره گفت: تامین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضلاب روستایی است.

رسول اکبراده در جلسه مشورتی بخشدار حاجیلار با دهیاران با اعلام اینکه این شرکت برای تحت پوشش قرار دادن روستاهای غیر تحت پوشش آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: در صـورت تامیـن و تخصیـص اعتبـارات مورد نیاز، شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی آمـاده ارائه خدمات در روسـتاهای غیرتحت پوشـش و غیربرخوردار اسـت.

وی بر رعایـــت الگـــوی مصـــرف، پرداخـــت بـــه موقـــع آب بهـــا، پرهیـــز از انشـــعابات غیـــر مجـــاز و همکاری دهیاران در ارائه خدمات مطلوب و مستمر به روستائیان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به آب شرب روستایی مطرح و تصمیمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.

 

 

 

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی