شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی
صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : شنبه 18 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
نویسنده:مدير سايت
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 شهریور 1392

 بخشنامه بودجه سال 93

 (فرمت فایل Zip   حجم فایل 2Mb)

 بخشنامه شماره 65149

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 705Kb)

 فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 92

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 2Mb)

 فهرست بهاي پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 92

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 2.5Mb)

 فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 92

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 2.97Mb)

 بخشنامه بودجه سال 91

 (فرمت فایل Zip   حجم فایل 3.8Mb)

 بخشنامه پیش بینی منابع لایحه بودجه 91

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 318Kb)

 حدنصاب معاملات مصوب 1390

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 126Kb)

 شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها ، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 89

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 323Kb)

 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 89

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 179Kb)

 شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 101Kb)

 بخشنامه وحدت رويه تشخيص صلاحيت پيمانکاران طرح ساخت صنعتي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 373Kb)

 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 89 

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 209Kb)

 تجزيه بهاي فهارس پايه 

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 81Kb)

 لغو بخشنامه اخذ گواهينامه فني براي توليد و تامين لوله هاي فاضلاب

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 32Kb)

 شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم و سوم سال 89

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 261Kb)

 بخشنامه ظرفيت کاري مجاز پيمانکاران

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 150Kb)

 اصلاح كاربرد بخشنامه ها ي تعرفه حق الزحمه مهندسان مشاور برمبناي درصدي از برآورد اجراي كار

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 56Kb)

 فهرست خدمات چهارگانه اكتشاف سنگ آهن

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 36Kb)

 اصلاحيه بند ب ماده 9 آيين نامه خريد خدمات مشاوره

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 57Kb)

 حراست از اطلاعات شناسه كاربري و رمز عبور سامانه ها

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 191Kb)

 تعاريف تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه ها و ايستگاههاي پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ و كوچك

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 73Kb)

 حق الزحمه مطالعات راه

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 250Kb)

 حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 221Kb)

 حق الزحمه مطالعات ژئو فيزيك 1389

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 226Kb)

 راهنماي نحوه تهيه شرح تفضيلي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 293Kb)

 ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آبهاي برگشتي 

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 33Kb)

 نحوه و مهلت اطلاع رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاوره

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 125Kb)

 تبيين مفاهيم آيين نامه خريد خدمات مشاوره شماره يک

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 333Kb)

 راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامناسب

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 120Kb)

 مستندات راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامناسب

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 298Kb)

 نامه خريد خدمات مشاوره

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 63Kb)

 اصلاحيه مصوبه 193542/ت42986ک

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 327Kb)

 بخشنامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 317Kb)

 راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداري از آنها

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 4.663Mb)

 اطلاعيه محاسبه حق الزحمه مشاوره بر مبناي درصدي از برآورد

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 63Kb)

 تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 26Kb)

 تغيير در حوزه تعريف رشته هاي ماده 6  آيين نامه و اصلاح جداول تشخيص صلاحيت پيمانکاران

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 1.127Mb)

 تهيه و تنظيم قرارداد مشاوره

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 39Kb)

 حداکثر مبلغ مناسب در رشته ها و پايه هاي مختلف اشخاص حقيقي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 34Kb)

 حدنصاب معاملات مصوبه سال 89

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 424Kb)

 شاخصهاي قطعي تعديل احادبها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 88

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 1.113Mb)

 فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاوره 

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 345Kb)

 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 179Kb)

 برنامه پنجم توسعه

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 459Kb)

 قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 119Kb)

 مقررات استخدام شرکتهاي دولتي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 169Kb)کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی