پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی به مناسبت روز خبرنگار

رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار با صدور پیامی، این روز را به فعالین عرصه خبر و اطلاع رسانی تبریک گفت.

در متن پیام تبریک علیرضا رضوی آمده است:

جان نباشد جز خبر در آزمون             هرکه را افزون خبر جانش فزون

زندگی فرایند ارتباطات، اطلاعات و مبادلات است.

خبرنگار صالح شخصیتی جریان ساز است که به فرایند اطلاعات حرکت و جهت می دهد و زندگی را معنادارتر می کند.

خبرنگاری نه یک شغل که یک مسیر تاریخ ساز، سرنوشت ساز و آینده ساز است.

خبرنگاران خوب روزتان فرخنده باد.