برگزاری دوره تبین آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب روستایی

برگزاری دوره تبین آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب روستایی

دوره تبیین آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در محل مجتمع علمی پژوهشی آذربایجان در ارومیه برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با حضور روسای امور مشترکین ادارات آب و فاضلاب روستایی شهرستان های استان برگزار شد، پس از تبیین و تشریح آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب بها و فاضلاب، مشکلات و هم افزایی همکاران و همسان سازی عملکرد ادارات مشترکین استان مورد بررسی قرار گرفت.